Larwoterapia

Metoda leczenia trudno gojących się ran za pomocą larw muchy plujki (Lucilia sericata). Larwy są hodowane w specjalnych warunkach i odpowiednio żywione przez certyfikowane laboratorium w Krakowie. Z kilkumilimetrowych larw wykonane są opatrunki, które zawierają siateczkę zabezpieczającą przed niekontrolowanym przemieszczaniem się naszych terapeutek. Larwy wydzielają enzymy trawienne, te rozpuszają martwą tkankę a larwy wysysają ją razem z bakteriami. Zabieg polega na przyłożeniu opatrunku na ranę na 72 godziny. Po tym czasie opatrunek zostaje odklejony, a następnie zutylizowany. Z danych z Wielkiej Brytanii wynika, że skuteczność metody sięga 90%. Należy tu podkreślić, że larwy znakomicie radzą sobie z bakteriami opornymi na leczenie antybiotykami, co stawia tę formę leczenia ran obecnie na wysokim poziomie efektywności. Dokładność usuwania tkanki martwiczej jest zdecydowanie przewyższająca zdolności najlepszych chirurgów. Bezstresowo, szybko i skutecznie!